Ops... You Don,t have any copy in my site!

Fa|En

مریم طباطبایی
متـولد: 14 تیر 1359

:تحصیلات

ــ
  85-82  کارشناسـی ارشد نقـاشی- دانشگاه هــــنر ـ تهران

ــ 77-82   کارشـــناســی نقاشــــی- دانشــگاه الزهرا ـ تهران

ــ 97-93 حضور در دوره های تاریخ هنر جهان ـ رویکردهای فمنیستی ـ کارگاه نقد هنر ـ  رویکردهای زیبایی شناسی در هنرـ کارگاه استیتمنت نویسی و تاریخ هنر معاصر  استاد حمید سوری

:نمایشهای انفرادی

پاییـــــز 96 ـ نقاشی ـ "پیش از فراموشی"- گالری آ ـ تهران
پاییـــــز 95 ـ نقاشی ـ گالری آرت- لب  - بیروت ـ لبنان
پاییـــــز 92 ـ نقاشی و طراحی ـ "حرمان"- گالری الهه ـ تهران
بهـــــار 88 ـ نقاشی و طراحی - گالری گلستان - تهران
زمستان 86 ـ طراحی ـ گالری آریا - تهران
پاییــــز 84 ـ طراحی ـ  فرهنگسرای خاوران(جوان) ـ تهران
بهـــــار 84 ـ نقاشی و طراحی- "خودنگاره" - گالری آریا - تهران


نمایشهای گروهی:

بهــــار 99- نقاشی - یک پنجره برای دیدن - گالری عصر
پاییـــــز 98 - اگر اگزوتیک نه پس چه؟- کیوریتورها: مهسا فرهادی‌کیا و آریا اقبال - بیلدینگ بریچ آرت آکسچنج - کالیفرنیا
تابســــتان 98 - طراحی - فضای هنری هرمس - تهران
 بهـــــار 97- طراحی به مثابه زیستن (به همت امیر سقراطی) ـ  خانه هنرمندان ـ تهران
بهـــــار 97- سالانه چاپ دستی ـ گالری لاله ـ تهران
زمســتان 96- نقاشی ـ " ایران، جهان معناهای بسیط" ـ کیوریتور: امیر سقراطی ـ  خانه فرهنگ ایران در پاریس
پاییــــز 97- نقاشی ـ  به یاد توران میرهادی ـ گالری ویستا
پاییــــز 96- نقاشی ـ  دهمین نمایشگاه هفت نگاه ـ فرهنگسرای نیاوران ـ تهران
بهـــــار 96- سالانه چاپ دستی ـ گالری لاله ـ تهران
زمستان 95- چاپ دستی ـ "زبان مشترک" هنرمندان ایران و آمریکا ـ  به همت مهدی درویشی ـ گالری اَ ـ تهران
پاییــــز 95 ـ گروهی تصویر سازی ـ  منتخب انجمن تصویرگران ـ  بلگراد
پاییــــز 95- چاپ دستی ـ "حموم" ـ گالری آتبین ـ تهران
پاییــــز 95- بشقاب زیر لعابی1001 ـ گالری شیرین ـ  تهران
تابسـتان 95- نخستین سالانه تصویرسازی گالری شیرین ـ تهران
تابسـتان 95- تصویرسازی ـ رقصی چنین ـ گالری مهروا ـ تهران
زمسـتان95ـ تصویرسازی ـ آرت – لب گالری بیروت ـ لبنان
زمستان 94- طراحی ـ پروژه بازگشت ـ کیوریتور: آیدین خانکشی‌پورــ موسسه پرسش ـ تهران
پاییــــز 94- طراحی ـ گالری جانا ـ تهران
پاییــــز 94ـ چاپ دستی ـ شهر کتاب فرشته ـ تهران
بهـــــار 94ـ چاپ دستی ـ گالری لاله ـ تهران
تابسـتان 93 ـ نقاشی - آرت- فیرـ بیروت ـ لبنان
بهـــــار 93ـ تصویرسازی - گالری آرت- لب بیروت ـ لبنان
بهـــــار 93ـ چاپ دستی ـ گالری لاله ـ ـ تهران
پاییــــز 92ـ نقاشی ـ "تاریخ بازی" ـ "صدمین سال تولد لوسین فروید" کیوریتور: آیدین خانکشی پور ـ گالری اعتماد ـ تهران
پاییــــز 92ـ یازدهمین" دوسالانه تصویر سازی" ـ  فرهنگستان صبا ـ تهران
پاییــــز 92ـ نقاشی ـ هنر برای صلح ـ گالری محسن ـ تهران
پاییــــز 92ـ تصویر سازی ـ هنر برای صلح ـ گالری ویستا ـ تهران
تابسـتان 92ـ تصویر سازی 104 پنجره ـ  خانه هنرمندان ـ تهران
بهـــــار 92ـ تصویرسازی گروه دنیای عجیب ـ  خانه هنرمندان ـ تهران
زمستان 92ـ طراحی ـ تابلوهای کوچک ـ گالری آریا ـ ـ تهران
زمسـتان 92ـ فروش آثارچند نسل ازهنرمندان معاصرـ گالری لاله ـ تهران
پاییـــــز 91ـ چاپ دستی " پنجاه و یک از هزار و یک "ـ کیوریتور: آیدین خانکشی پور ـ گالری آریا ـ تهران
بهــــــار 91ـ نقاشی ـ پنجمین نمایشگاه هفت نگاه ـ  فرهنگسرای نیاوران ـ تهران
زمسـتان 91ـ چاپ دستی ـ گالری الهه ـ تهران
زمستان 90ـ طراحی ـ تابلوهای کوچک ـ گالری آریا ـ تهران
زمستان 89ـ سومین "جشنواره طراحی معاصرایران"ـ موزه دکترسندوزی ـ تهران
تابسـتان 89ـ چاپ دستی ـ صد اثر صد هنرمند ـ گالری گلستان ـ تهران
بهـــــار 89ـ طراحی- خانه هنرمندان- گالری ممیز ـ تهران
پاییــــز 88ـ طراحی- گالری طراحان آزاد ـ تهران
تابسـتان 88ـ طراحی ـ صد اثر صد هنرمند ـ گالری گلستان ـ تهران
زمستان 87ـ نقاشی(نمایشگاه گردان: ساغر پزشکیان) ـ گالری آریا ـ تهران
تابستان 87ـ طراحی ـ صد اثر صد هنرمند ـ گالری گلستان ـ تهران
بهــــار 87ـ طراحی ـ  خانه هنرمندان ـ گالری ممیز ـ تهران
تابستان 86ـ نقاشی(ساغر پزشکیان و شاگردان) ـ خانه هنرمندان ـ  گالری ممیز ـ تهران
پاییــــز 85ـ نقاشی ـ  دوسالانه نقاشی جهان اسلام ـ  نگارخانه صبا ـ تهران
بهــــار 85ـ چاپ دستی(شاگردان احمد وکیلی) ـ  نگارخانه جمشیدیه ـ تهران
بهــــار 85ـ طراحی ـ گالری آریا ـ تهران
پاییــــز 84ـ تصویر سازی ـ  نگارخانه خیال ـ تهران
بهــــار 84ـ تصویرسازی ـ خانه هنرمندان ـ گالری ممیز ـ تهران
پاییــــز 83ـ نقاشی( ساغر پزشکیان و شاگردان) ـ گالری آریا ـ تهران
پاییــــز 82ـ طراحی ( شاگردان احمد وکیلی ) ـ گالری بهزاد ـ تهران
پاییــــز 82ـ نقاشی ـ هنر جوان ـ تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:جوایز

 ــ  92 - برگزیده اول بخش کودک جشنواره مطبوعات برای مجموعه تصویرسازی مجله پوپک
ــ  90 ـ  برگزیده دوم بخش تصویرسازی ـ دوسالانه نیایش
ــ  88  ـ منتخب انجمن کتاب کودک و نوجوان مونیخ برای  کتاب معمای دیوانه کله آبی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:تصویرسازی 

ــ  همکاری با مجلات: کیهان بچه ها 79 -88 ــ پوپک 89-91 ــ رشد دانش آموز، نوجوان و جوان 89- 94
ــ  تصویرگری بیش از چهل عنوان کتاب کودک و نوجوان با نشرهایی چون: مدرسه، هوپا، علمی و فرهنگی، پارسه، کانون پرورش فکری و انتشارات فنی ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:سوابق آموزشی 

تدریس طراحی در کارگروه  نقاشی - هنرستان تجسمی دختران - 1399-1397-
تدریس طراحی در مراکز دانشگاهی و خصوصی - 1396-1383